Home > Board > News & Notice
7 연구교수 및 Post-Doc. 모집 2009-04-30 3029
6 2009 한국생물공학회 춘계학술발표대회 참석 2009-04-23 1499
5 Arnold L. Demain 교수님 초청 2009 ibio참석 및 교내 ... 2009-04-23 1814
4 Chemical Communications (IF=5.141) 논문게재 2008-09-23 1478
3 Applied Microbiology Biotechnology 논문 게재 2008-09-23 1419
2 PNAS (IF=9.598) 에 논문게재 2008-09-23 1357
1 홈페이지를 오픈합니다!! 2008-09-08 1201
   1   2   3   4